ANPA IES CARLOS CASARES

A túa asociación de Nais e Pais
Mobirise Website Builder
Quen somos?
Mobirise Website Builder
Que facemos?
Mobirise Website Builder
Como formar parte da ANPA?

O banco de libros da ANPAO banco de libros supón un paso importante cara a educación inclusiva e a eliminación das barreiras financeiras que
dificultan o rendemento académico. 
O banco de libros fornécese de doazóns. As familias, unha vez rematado o curso, doan os libros que xa non usaran
para que outras familias se beneficien e automaticamente convértense en familias preferentes para recibir libros. DOA OS TEUS LIBROS AO BANCO DE LIBROS!! 


Como se reparten os libros?
Regulamento banco de libros.

No ano 2023 aprobouse o regulamento do banco de libros que indica o seu funcionamento e os seus beneficios.

Criterios de reparto.

Atendendo ao regulamento do banco de libros a xunta directiva da ANPA elaborou uns criterios de reparto para o curso 2024/2025

Calendario do mes de Xuño

En san Xoán, as nove con día dan.
En san Xoán a sardiña molla o pan.

Mobirise Website Builder
21 Xuño

Día Internacional da Celebración do Solsticio.
A cultura é o conxunto de trazos espirituais e materiais, intelectuais e emocionais distintivos que caracterizan unha sociedade ou un grupo social e que engloba, ademais das artes e as letras, as formas de vida, as formas de convivencia, os sistemas de valores, tradicións e crenzas. Ademais, este é a miúdo o foco dos debates contemporáneos sobre a identidade, a cohesión social e o desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento.
Por iso, en sociedades cada vez máis diversificadas, é fundamental garantir a interacción harmónica e a vontade de convivencia das distintas culturas. Neste sentido, esta convivencia constitúe o patrimonio común da humanidade e debe ser recoñecida e consolidada en beneficio das xeracións presentes e futuras.

Mobirise Website Builder
18 de Xuño

Día internacional para combater o discurso de odio.
O efecto devastador do odio non é, por desgraza, nada novo. Non obstante, a súa escala e impacto vense amplificados hoxe polas novas tecnoloxías da comunicación, ata o punto de que o discurso do odio converteuse nun dos métodos máis frecuentes para difundir retórica e ideoloxías divisivas a escala global. Se non se controla, o discurso do odio pode ata prexudicar a paz e o desenvolvemento, xa que senta as bases de conflitos e tensións e de violacións de dereitos humanos a gran escala. #NoAlOdio

Mobirise Website Builder
5 Xuño

Día internacional do medio ambiente.
Os ecosistemas de todo o mundo están en perigo. Dende bosques e terras áridas ata terras agrícolas e lagos, os espazos naturais dos que depende a existencia da humanidade están chegando a un punto de non retorno.
Por este motivo, o Día Mundial do Medio Ambiente 2024 céntrase en restaurar terras, frear a desertización e reforzar a resiliencia á seca baixo o lema “As nosas terras. O noso futuro. Somos a #GeneraciónRestauración. Non podemos retroceder no tempo, pero podemos cultivar bosques, revitalizar fontes de auga e restaurar solos. Somos a xeración que pode facer as paces coas terras.

Calendario do mes de Maio

Ata o corenta de maio a vella non quita o saio

Mobirise Website Builder

22 de Maio

Día internacional da Diversidade Biolóxica.
A medida que a nosa comunidade global debe reexaminar a nosa relación co mundo natural, unha cousa é certa: a pesar de todos os nosos avances tecnolóxicos, dependemos completamente de ecosistemas saudables e vibrantes se queremos ter auga, alimentos, medicamentos, roupa, combustible, abrigo e enerxía, só por poñer algúns exemplos.

Todo isto pasa por respectar, protexer e reparar a nosa riqueza biolóxica.

Mobirise Website Builder

21 Maio

Día Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvemento.
A celebración do Día Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvemento, que organiza a UNESCO cada 21 de maio, destaca non só a riqueza das culturas do mundo, senón tamén o papel esencial do diálogo intercultural na consecución da paz e o desenvolvemento sostible como o seu valor económico.

Mobirise Website Builder

16 Maio

Día internacional da convivencia en paz.
A paz non é só a ausencia de conflitos. Convivir en paz consiste en aceptar as diferenzas e ter a capacidade de escoitar, recoñecer, respectar e apreciar aos demais, así como vivir en paz e unión. Trátase dun proceso positivo, dinámico e participativo no que se debe promover o diálogo e resolver os conflitos nun espírito de entendemento e cooperación mutuos.

Mobirise Website Builder

15 Maio

Día internacional das familias.
O Día Internacional das Familias celébrase o 15 de maio de cada ano para concienciar sobre o papel fundamental das familias na educación dos nenos e nenas desde a primeira infancia, e as oportunidades de aprendizaxe permanente que existen para os nenos e nenas e a mozidade.

Aínda que o concepto de familia foi transformado nas últimas décadas, evolucionando segundo as tendencias globais e os cambios demográficos, as Nacións Unidas consideran que a familia é a unidade básica da sociedade.

Mobirise Website Builder

3 Maio

Día Mundial de la Libertad de Prensa
Este 2024 está dedicado á importancia do xornalismo e a liberdade de expresión no contexto da actual crise ambiental en todo o mundo.

A sensibilización sobre todos os aspectos das diferentes crises ambientais e os seus efectos é fundamental para construír sociedades democráticas, e o xornalismo xoga un papel fundamental na resposta a esta crise.

Calendario do mes de Abril

Abril, augas mil, se non ao comenzo, ao medio ou á fin.

Mobirise Website Builder
25 Abril

Día Internacional das Nenas e Mozas nas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC)
Foi decidido en 2010 pola Unión Internacional de Telecomunicacións (ITU), a axencia das Nacións Unidas especializada en telecomunicacións e que ten como obxectivo fomentar as vocacións tecnolóxicas das nenas e mozas, así como reducir a fenda dixital de xénero.

Mobirise Website Builder
22 Abril

Día Internacional da Nai Terra.
O último informe da ONU sobre o cambio climático móstranos que existen opcións viables e eficaces para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e adaptarse ao cambio climático. Pero é necesario poñelos en ACCIÓN XA!.

Mobirise Website Builder
14 Abril

Día da República.
Á vista dos resultados electorais do 12 de abril de 1931, o rei Afonso XIII abdicou do trono e abandonou o país. En moitas cidades de España proclamouse espontáneamente a II República española e as multitudes ocuparon as rúas. Formouse un goberno provisional e Alcalá Zamora presidiu temporalmente un goberno provisional ata as próximas eleccións xerais que se celebrarían en xuño dese mesmo ano. Ao mesmo tempo, o goberno iniciou unha serie de reformas urxentes sobre os graves problemas da sociedade e da economía española no ámbito agrario e laboral.

Mobirise Website Builder
3 Abril

Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo.
Nas Nacións Unidas celebrase este día co obxectivo de reafirmar e promover a plena realización de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais das persoas autistas en igualdade de condicións que as demais.

Calendario do mes de Marzo

Cando marzo maiea, maio marcea.

21 Marzo

Día mundial do Síndrome de Down.
En decembro de 2011, a Asemblea Xeral designou o 21 de marzo como Día Mundial da Síndrome de Down. Con esta celebración, a ONU quere xerar unha maior conciencia pública sobre o tema e lembrar a dignidade inherente, a valía e as valiosas contribucións das persoas con discapacidade intelectual como promotoras do benestar e da diversidade das súas comunidades. Así mesmo, quere destacar a importancia da súa autonomía e independencia individual, en particular da liberdade para tomar as súas propias decisións.

Mobirise Website Builder
21 Marzo

Día internacional da poesía.
A UNESCO adoptou por primeira vez o 21 de marzo como Día Mundial da Poesía durante a súa 30ª Conferencia Xeral en París en 1999, co obxectivo de apoiar a diversidade lingüística mediante a expresión poética e promover a visibilidade daquelas linguas que se atopan en perigo de extinción.
A biblioteca virtual galega dispón dunha sección cunha listaxe de obras de poesía dispoñíbeis para lectura. Accede aquí!

Mobirise Website Builder
8 Marzo

Día internacional da muller.
O feito de que este día se conmemore o 8 de marzo está moi ligado aos movementos feministas durante a Revolución Rusa de 1917. Eliminemos a fenda de xénero!

Mobirise Website Builder
3 Marzo

Día internacional da natureza.
Desde 2013, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas decidiu proclamar o 3 de marzo como Día Mundial da Natureza, para celebrar a fauna e a flora e concienciar ao ser humano sobre a súa importancia.

Mobirise Website Builder

Teléfono de contacto: 633 023 983      |      Correo electrónico: anpaiescc@gmail.com

HTML Website Creator